ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Εκδόσεις

Η Επιτροπή Εκδηλώσεων Μνήμης Μικρασιατικού Ελληνισμού 1922-2022 του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για τη μνήμη του Μικρασιατικού Ελληνισμού 1922-2022, έχει εκδώσει το Λεύκωμα με τίτλο Μικράς Ασίας ενθυμήματα και κειμήλια, έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2023.

Η έκδοση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και ποιήματα μελών της Επιτροπής. O/H αναγνώστης/αναγνώστρια ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του Λευκώματος θα ταξιδέψει στον όμορφο και πλούσιο κόσμο της Μικράς Ασίας.

Λεύκωμα - Μικράς Ασίας ενθυμήματα και κειμήλια

No results found